Hizmetlerimiz

Ceza Hukuku

Mermer Hukuk, Ceza Hukuku alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

İcra Hukuku ve İflas Hukuku

Mermer Hukuk, İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır.

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Mermer Hukuk, Şirketler Hukuku alanında, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemlerinde uzmanlaşmıştır.

Özel Hukuk

Aile Hukuku, Miras Hukuku, Özel Hukuk Dava Takibi, Fikri Mülkiyet Hukuku, İş Hukuku, Eşya Hukuku, Tüketicinin Korunması Hukuku, Sorumluluk Hukuku Kira Hukuku

Basın ve Medya Hukuku

Mermer Hukuk, çeşitli medya grupları içerisinde yer alan medya organlarına danışmanlık hizmetlerini yürütmekte, aynı zamanda medya şirketleri alım ve satımı konularında çeşitli hizmetler vermektedir.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Globalleşen dünyada uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici karakteristik yönlerini koruması gerekliliğini artırmıştır.

Bilişim Hukuku

Mermer Hukuk, bilişim hukuku departmanı, uzmanlığını bu alanda yapmış avukatlarla; bilgi teknolojileri hukuku, lisanslama, muafiyetler, istisnalar, fikri mülkiyet hakları yönetimi gibi spesifik alanlarda derin ve çözüm odaklı hukuki hizmetler vermektedir.

Tüketici Hukuku

Mermer Hukuk, tüketici hukuku alanında özellikle otomotiv sektöründe uzmanlaşmış, diğer tüm sektörlerde de tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, vs ilgili yönetmelikler alanına giren konuların, Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde görülen ihtilaflı hususların çözümünde hizmet vermektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Mermer Hukuk, müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Mermer Hukuk, gayrimenkul proje gelişimi konusunda uzmanlaşmış; mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususlarında da geniş bir birikim edinmiştir.

Bankacılık ve Finans Hukuku

Mermer Hukuk, bankalar, mali kuruluşlar, kiralama şirketleri ve kredi alan şahıslar gibi geniş bir yelpazede yer alan müvekkillerine Bankacılık ve Finans Hukuku alanında hizmet vermektedir.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Özellikle Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden gelen başvurularda muazzam bir artış olmakla birlikte, Türkiye ne yazık ki yabancıların Türkiye’de çalışma ve yerleşme hakkı ile ilgili olarak için yumuşak ve kolay prosedürler sunmamaktadır.

Boşanma Hukuku